Klachtenprocedure Manege Satana

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze manege en haar medewerkers. Toch kan het gebeuren dat er naar uw mening in een bepaalde situatie onjuist is gehandeld of dat er sprake is van een onveilige situatie of ongewenst gedrag.

In dit geval verzoeken wij u om een melding te maken of een klacht in te dienen. Wij kunnen hiervan leren en daardoor onze kwaliteit van dienstverlening verbeteren en de veiligheid beter waarborgen.

Procedure

Bespreek uw opmerking of klacht in eerste instantie met de betrokken persoon en/of instructeur/instructrice.

Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij:

Manege Satana V.O.F. Lutterveld 28 4117 GV Erichem

De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van Manege Satana V.O.F.

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.

SVP zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructrice.
Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

Scroll naar boven