Home page

Bijzonderheden lessen:

Eventuele bijzonderheden worden voor 13:00 op onze website vermeld. Bij temperaturen boven de 30 graden kan het zijn dat wij lessen afmelden of verzetten naar koelere delen van de dag.

Nieuws brief

Wij communiceren steeds meer via email naar onze leden.
Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Mail dan "info aan" naar lessen@satana.nl

Stage lopen bij Manege Satana?


Lees meer over FNRS wedstrijden


Lees meer over KNHS wedstrijden

 

Wil jij graag werken aan een betere band tussen jou en het paard.
Wil jij graag meer inzicht in hoe een paard denkt en leert.
Kun of durf je niet op een paard te rijden,
maar wil je wel graag werken met het paard.
Of wil je gewoon een nieuwe uitdaging?
 

Dan zijn de Freestyle lessen iets voor jou!

 

Sinds 2015 hebben wij op ons bedrijf een gediplomeerd niveau 1 instructeur Freestyle opgeleid door Emiel Voest. Sindsdien geven wij lessen in de drie basis trainingsvormen van het Freestyle systeem.

 

Het Freestyle systeem; een totaal systeem waarin het welzijn van het paard het uitgangspunt vormt. Binnen het Freestyle systeem wordt gebruik gemaakt van de zo genaamde trainingspiramide. Deze werkvorm maakt het mogelijk om moeilijke begrippen op te spitsen in eenvoudiger onderdelen. Binnen het Freestyle systeem werken we met drie basis trainingsvormen waarin alle technieken liggen opgesloten:
1. Loswerken
2. Grondwerk
3. Dubbele Lange Lijnen

Deze drie trainingsvormen staan in dienst van het uiteindelijke doel: Rijden.

 

Ben je benieuwd wat het Freestyle systeem jou kan brengen, samen met je eigen paard of een manegepaard wil ik je graag kennis laten maken met deze leuke manier van omgaan met en trainen van paarden.
Voor meer informatie kun je altijd even mailen.
  

Loswerken is de basis trainingsvorm in het Freestyle systeem waarbij het paard geheel los loopt in een afgesloten, vierkante ruimte van ongeveer 15 x 15 meter (loswerkbak).

 

Eigen ontwikkeling
In eerste instantie staat bij Loswerken de ontwikkeling van de mens voorop. In deze werkvorm leert de ruiter(trainer)  zijn/haar lichaam effectief te gebruiken in de communicatie naar het paard toe. Er wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke reacties van paarden op positie (plek waar je staat), beweging (zowel tov. de ruimte, als tov. je eigen lichaam) en houding (de manier waarop je je lichaam gebruikt). Alle communicatie verloopt in deze werkvorm door middel van lichaamstaal. Deze hulpen noemen we directe hulpen.

 

Training paard
In tweede instantie gebruiken we Loswerken natuurlijk ook om het paard te trainen. Tijdens het loswerken kunnen we de verhouding mens-paard op een positieve manier beïnvloeden. Leiderschap en acceptatie van dit leiderschap worden zonder vorm van geweld getraind. Het paard leert optimaal gebruik te maken van zijn natuurlijke balans en laat richting en snelheid (tempo) door ons bepalen. De woorden gehoorzaamheid en vertrouwen spelen hierbij een grote rol. Loswerken leidt tot een optimale communicatie met het paard als basis voor de verdere training/opleiding.

 

Onder Grondwerk verstaan we, binnen het Freestyle-systeem, al het werk aan de hand met behulp van een Freestyle halster en een Leadrope (4.5 meter).

 

Basis gehoorzaamheid
De werkvorm Grondwerk is globaal verdeeld in twee delen, het eerste deel richt zich op algemene basis gehoorzaamheid aan de hand. De meest voorkomende handelingen die we met paarden aan de hand uitvoeren hebben te maken met aan de hand leiden, volgen in de richting links/rechts, stilstaan en achterwaarts. Deze basis controle aan de hand gebruiken we elke dag. We maken hierbij gebruik van zowel directe (lichaamstaal) als indirecte hulpen (dmv leadrope en halster)

Training
Naast algemene gehoorzaamheid kunnen we Grondwerk gebruiken als voorbereiding op de verdere training. Denk hierbij aan praktische zaken als de behandeling bij hoefsmid, tandarts en dierenarts tot aan stilstaan bij het opstijgen en trailerladen. Ook bereidt Grondwerk de combinatie voor op het werken aan de Dubbele Lange Lijnen en het Rijden.
Tijdens deze werkvorm leren we zowel de mens als het paard omgaan met specifieke hulpen en materiaal. Ook hier staat duidelijkheid in de communicatie weer voorop.

 

Hindernis- en obstakeltraining
Binnen deze werkvorm besteden we ook  aandacht aan het gebruik van een hindernis/obstakel parcours. In dit onderdeel laten we paarden kennismaken met een (gecontroleerde) spannende situatie. Op vertrouwen en techniek worden de hindernissen overwonnen en zorgt voor een vertrouwensband en een dapper paard.

 

 

 

 

 

Het werken aan de Dubbele lange Lijnen (DLL) is de belangrijke schakel tussen het werken op de grond en het rijden.

 

In de vorige twee werkvormen (Loswerken en Grondwerk) zijn we voor een groot deel bezig geweest met het proces, de communicatie en het leervermogen.  In de werkvorm DLL gaan we voor het eerst bezig met het verbeteren (veranderen) van de rijtechnische balans van het paard. Het paard leert vanuit zijn eigen gevoel voor (natuurlijke) balans een geheel nieuwe vorm van balans namelijk de rijtypische balans. Deze hebben we nodig om het draagvermogen van het paard verder te ontwikkelen. Uiteraard voor comfort van de ruiter maar niet in de laatste plaats voor de gezondheid van het paard (rug).

 

Posities
We werken aan de DLL vanuit twee verschillende posities, die ons beiden instaat stellen om aan verschillende specifieke onderdelen van de rijtechnische balans te werken.
1. Centrumpositie, dit is de plek in het centrum van de cirkel die het paard om ons heen loopt. Bij het werken op de cirkel trainen we voornamelijk de verticale balans van het paard met stelling, buiging en nageeflijkheid als sleutelwoorden.
2. Menpositie, dit is de positie waarin we achter het paard lopen. Vanuit deze positie werken we aan de horizontale balans van het paard. Hier spelen de begrippen tempocontrole en gedragenheid een grote rol. Uiteraard wordt er voldoende aandacht geschonken aan de veiligheid van deze werkvorm.

 

Teugelhulpen
Bij het werken aan de DLL hebben we voornamelijk te maken met de teugelhulpen. Deze werkvorm is dan ook bij uitstek geschikt om de teugelhulpen zo op elkaar af te stemmen dat het paard ook daadwerkelijk geholpen kan worden. Zowel bij aanleren als corrigeren.

 

LoswerkenLoswerken

FlessenbakGrondwerken

Draf op de cirkel 
Dubbele lange lijnen